Doç. Dr. Ayla Üçkuyu

Akdeniz Üniversitesinden 1989 yılında mezun oldum. 2000 yılında Ankara Üniversitesinde Kadın Doğum Uzmanı oldum. 10 yıldan fazla süre Başkent Üniversitesi Konya hastanesinde Kısırlık, Tüp Bebek, Laparoskopi, Histeroskopi ve Riskli Gebelikler konularında çalıştım. 2012 yılında Başkent Üniversitesinde Doçent Doktor oldum. Kısırlık ve Tüp Bebek uzmanlığının yanı sıra, CİSED eğitim programlarını tamamlayarak Cinsel Terapist olarak cinsel işlev bozukluklarının tedavisini yapıyorum. 2014 yılından beri Antalya'nın Konyaaltı semtinde kendime ait muayenehanemde hastalarıma hizmet vermeye devam ediyorum.

doç. dr. ayla üçkuyu

İyi bir hekimde bulunması gereken dört nitelikten bahseder Socrates; nezaketle dinlemek, akıllıca konuşmak, dikkatlice düşünmek ve tarafsızca karar vermek. Hekimlik önce TERAPİST olmayı sonra BİLGE olmayı gerektirir.

Bu amaçla CİSED bünyesinde aldığım cinsel terapi ve psikoterapi eğitimleri sayesinde, ruhu düşünerek bedenin hastalıklarını tedavi etmenin daha kolay olduğunu gördüm. Hastalarıma psikolojik destekle tıbbi desteği beraber sunmayı, böylece ruhsal ve bedensel iyilik haline daha kolay ulaşmalarına katkı sağlamayı mesleki prensibim olarak benimsiyorum.

Tıbbın en hızlı gelişen alanı kuşkusuz Tüp Bebek ve Genetik tedavilerdir. Kısırlıkta tedavi şekilleri, Tüp Bebek teknolojileri her geçen gelişiyor. Kısırlık önümüzdeki on yıllarda çiftler için sorun olmaktan çıkacak gibi görünüyor. Bilim ve teknolojideki yenilikleri yakından takip ediyor ve hasta yararına olacak şekilde uyguluyorum. Kısırlık tedavi süreçlerini ruhsal motivasyon ve psikolojik destek ile birlikte götürmeye özen gösteriyorum.

Şaşırtıcı hızla gelişen teknoloji sayesinde, aileler 4 boyutlu gerçek zamanlı ultrasonlarda bebeklerini seyrediyor, adeta doğumdan önce tanışma şansına sahip oluyor. Kliniğimizde kullandığımız ultrason cihazındaki HD live sistemi sayesinde hamileler bebeklerinin kaliteli görüntü kayıtlarını istedikleri uzunluk ve sıklıkta alabiliyor. Böylece hamileler bebeklerinin gelişim albümünü ilk hamilelik haftasından itibaren oluşturabiliyor. Bebekleriyle daha erken bağ kuran hamileler huzurlu  ve mutlu oluyor.

Esasen fizyolojik bir süreç olan doğumu doğal bir şekilde yaşamayı her kadın arzular. Takip ettiğimiz hamilelere doğuma hazırlık eğitimleri vererek Normal Vajina Doğum (NVD) ve Sezeryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) taleplerini destekliyor ve karşılıyorum.

Günümüzde kadınlar cinsel organlarında estetiğe daha fazla önem veriyor. Doğumsal farklılıkları veya yıllar içinde oluşan deformasyonları düzeltmek amacıyla labiyaplasti (iç dudak küçültme),vajina daraltma, kalıcı veya geçici Kızlık Zarı Dikimi (himenorafi) gibi cerrahi düzeltme ameliyatlarını yapıyorum. Cinsel organlar fonksiyonu bakımından duygularla yakın ilişkilidir. Bu yüzden genital estetik ameliyatlarını yaptığım hastalarıma ihtiyacı olan cinsel bilgilendirme cinsel danışmanlık hizmetini de veriyorum.

Toplumumuzda her on kadından birinin sorunu olan Vajinismus, cinsel Terapi ile kesin çözümü olan bir cinsel işlev bozukluğudur.  Eşlerin ortak sorunu olan cinsel isteksizlik ve vajinismusu CİSED modeli holistik yaklaşımlı cinsel terapi teknikleriyle tedavisini yapıyorum. Cinsel terapi eşlerin cinsel sağlığına ve mutluluğuna katkı sağlıyor.

Kadın Doğum Uzmanı olarak uzmanlık alanı içerisinde polikistik over sendromu, endometriozis, çikolata kisti, kısırlık testleri, kısırlık tedavileri, tüp bebek, menopoz, genital siğil tedavileri, HPV testi ve aşısı, adet düzensizlikleri, korunma yolları, histereskopi, laparoskopi ve daha birçok konu hizmetlerimiz arasındadır.

Tüp bebek, doğum ve diğer gerekeli cerrahi işlemleri anlaşmalı hastanelerde yapmaktayım. Uzmanlık alanım ile ilgili yurt dışı ve yurt içi bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda akademik makalelerimden bazıları aşağıdadır.

Cinsel sorunlar ve kısırlık başta olmak üzere kadın sağlığına dair her konuda bilgi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Doç. Dr. Ayla Üçkuyu,
 • Eğitim ve Deneyimler,
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü (CİSED),İleri Düzey Cinsel Terapi Eğitimi,
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü (CİSED),Psikoterapi Eğitimi,
 • Ankara Üniversitesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Programı,
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü (CİSED),Cinsel Terapi Eğitimi,
 • Başkent Üniversitesi KONYA Hastanesi Kadın Doğum Kliniği,
 • Yenidoğan Canladırma Programı (Neonatal resusitasyon programı) eğitimi,
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, Temel Eğitici Eğitimi Programı,
 • Başkent Üniversitesi, Öğretim Üyeliği, Akademik Program,
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, Probleme Dayalı Öğrenim Programı,
 • Başkent Üniversitesi, Kadın Doğum, Öğretim üyeliği (Doçent Doktor),
 • Ankara Üniversitesi, Kadın Doğum Bölümü (Uzmanlık Eğitimi),
 • Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, (Tıp doktorluğu),

English Biography

Associate Professor Ayla Üçkuyu

Gynaecologist, infertility and IVF specialist, sex therapist.

I graduated from Akdeniz University in 1989 and became a specialist in gynaecology at Ankara University in 2000. I spent more than 10 years working in Konya Hospital of Başkent University studying such issues as infertility, IVF, laparoscopy, hysteroscopy and risk pregnancies. In 2012, I became an associate professor at Başkent University. Alongside with being an infertility and IVF specialist, I also completed the training programmes of Sexual Health Institute (CİSED) and treat sexual dysfunction as a sex therapist. Since 2014, I have been rendering services to my patients in my own clinic located in Konyaaltı district, Antalya.

Socrates mentioned four qualities necessary for a good doctor: to listen politely, to speak wisely, to think carefully and to take objective decisions. Profession of a doctor assumes being first a THERAPIST and then a SAGE. Sex therapy and psychotherapy education completed by me in Sexual Health Institute (CİSED) helped me to understand that it is easier to treat body diseases by thinking of a spirit. Rendering both psychological and medical support to my patients and in this way contributing to their rapid attainment of mental and physical well-being have become my professional principle.

Undoubtedly, the fastest growing area of medicine is In Vitro Fertilisation and Gene Therapy. Infertility treatment forms, in vitro fertilisation technologies are developing with every passing day. It seems that in future decades the infertility problem will not be a problem for couples any more. I closely follow the innovations in science and technology and apply them for the benefit of my patients. I make a point of combining infertility treatment processes with spiritual motivation and psychological support.

Thanks to amazingly fast-growing technology, the families can see their babies at real-time 4-D ultrasound scanning, having a chance to meet them before birth. Due to HD live system at the ultrasonic device used in our clinic, expectant mothers can get quality images of their babies as long and as frequently as they want. In this way, the expecting mothers can start creating their babies’ development albums from the very first week of their pregnancy. Pregnant women who establish an early bond with their babies are peaceful and happy.

Giving birth to a child is a physiological process, so every woman wants to have a normal delivery. I support the requests for Normal Vaginal Birth (NVB) and Vaginal Birth After Caesarean (VBAC) by giving childbirth preparation trainings for our expectant mothers.

Nowadays, women give more importance to the esthetics of their genital organs. I perform different surgical operations for correcting after-birth changes or deformations that occur over years, these operations include labiaplasty (reducing the size of inner vaginal lips),vagina tightening, permanent or temporary hymen reconstruction (hymenorrhaphy). The functioning of genital organs is closely related to emotions. Therefore, I also provide necessary sexual information sharing and sexual counselling to the patients that I make genital cosmetic surgery to.

Vaginismus, which is a problem of one in every ten women in our society, is a sexual dysfunction that can be absolutely solved by means of sex therapy. I treat alibidemia and vaginismus, which are the common problem of spouses, using sex therapy techniques based on the holistic approach of CİSED model. Sex therapy contributes to the sexual health and happiness of couples.

As a gynaecologist, I render different services and treatment of many disorders including polycystic ovary syndrome, endometriosis, chocolate cysts, infertility tests, infertility treatments, IVF, menopause, condyloma treatment, HPV tests and vaccination, menstrual irregularities, contraception methods, hysteroscopy, laparoscopy and many other.

I perform IVF, delivery and other necessary surgical procedures in contracted hospitals. Some of my academic articles related to the field of my expertise and published in national and international scientific journals can be found below.

You can contact me to get information on any issues related to women’s health and especially on such problems as sexual disorders and infertility.

 • Associate Professor Ayla Üçkuyu
 • Education and experience
 • Sexual Health Institute (CİSED),Advanced Sex Therapy Training
 • Sexual Health Institute (CİSED),Psychotherapy Training
 • Ankara University, Reproductive Endocrinology and Infertility Programme
 • Sexual Health Institute (CİSED),Sex Therapy Training
 • Başkent University Konya Hospital Gynaecology and Obstetrics Clinic
 • Neonatal Resuscitation Programme
 • Necmettin Erbakan University, Basic Educational Training Programme
 • Başkent University, Faculty Member, Academic Programme
 • Necmettin Erbakan University, Problem-based Training Programme
 • Başkent University, Gynaecology, Faculty Member (Associate Professor)
 • Ankara University, Department of Gynaecology (Specialization Training)
 • Antalya Akdeniz University, Faculty of Medicine, (Medical Doctor)

Russian Biography

Доцент док. Айла Учкую

Гинеколог, специалист по бесплодию и ЭКО, врач-сексолог

В 1989 году я окончила Университет Акдениз, а в 2000 году завершила обучение в Университете Анкары и стала специалистом в области гинекологии. Более 10 лет я проработала в больнице Коньи при Университете Башкент, изучая такие вопросы, как бесплодие, ЭКО, лапароскопия, гистероскопия и беременности с повышенным риском. В 2012 году я получила звание доцента в Университете Башкент. Помимо того, что я являюсь специалистом по бесплодию и ЭКО, я также завершила обучение по программам Института сексуального здоровья (CİSED) и в качестве врача-сексолога занимаюсь лечением сексуальных дисфункций. Начиная с 2014 года, я оказываю услуги пациентам в собственной клинике, расположенной в районе Коньяалты, Анталья. 

Сократ говорил, что хорошему врачу нужны четыре качества: способность внимательно слушать, мудро говорить, тщательно обдумывать и принимать объективные решения. Профессия врача предполагает в первую очередь быть ТЕРАПЕВТОМ, а затем МУДРЕЦОМ. Образование в области сексуальной терапии и психотерапии, полученное мной в Институте сексуального здоровья (CİSED),помогло мне понять, что болезни тела легче лечить, если помнить о душе человека. Мой профессиональный принцип заключается в оказании моим пациентам одновременно психологической и медицинской помощи, что позволяет им быстрее достигать психического и физического благополучия.

Самой быстроразвивающейся сферой медицины, несомненно, является сфера ЭКО и генной терапии. Формы лечения бесплодия, технологии ЭКО развиваются с каждым днем. Судя по всему, в последующие десятилетия проблема бесплодия перестанет быть проблемой для пар, которые хотят завести ребенка. Я внимательно слежу за нововведениями в науке и технологии и применяю их на благо моих пациентов. Я считаю необходимым сочетать процесс лечения бесплодия с духовной мотивацией и психологической поддержкой.

Сегодня благодаря удивительно быстро развивающимся технологиям семьи могут наблюдать за своими еще не рожденными детьми в режиме реального времени на 4-D УЗИ-сканере, имея возможность познакомиться с ними еще до рождения. Благодаря функции HD live на ультразвуковом аппарате, используемом в нашей клинике, будущие матери могут получать качественные изображения своих малышей столько и так часто, как хотят. Таким образом, будущие мамы могут начинать формировать альбом развития своего малыша с самой первой недели беременности. Беременные женщины, устанавливающие раннюю связь со своими детьми, чувствуют себя спокойно и счастливо.

Рождение ребенка – это физиологический процесс, поэтому каждая женщина предпочитает рожать естественным способом. Я поддерживаю просьбы пациенток об обычном родоразрешении через естественные родовые пути (вагинальные роды) и естественных родах после кесарева сечения, проводя обучение по подготовке к родам для будущих матерей, которые у нас наблюдаются.

В наше время женщины придают большее значение эстетике своих половых органов. Я выполняю различные хирургические операции для коррекции послеродовых изменений или деформаций, возникших с течением времени, среди них лабиопластика (уменьшение малых вагинальных губ),сужение влагалища, постоянное или временное восстановление целостности девственной плевы (гименопластика). Функционирование половых органов тесно связано с эмоциями. В связи с этим, я также предоставляю пациентам, которым делаю косметические операции на половых органах, необходимые услуги по сексуальному информированию и консультированию.

Вагинизм, являющийся проблемой каждой десятой женщины в нашем обществе, представляет собой сексуальную дисфункцию, которую можно полностью решить с помощью сексуальной терапии. Я занимаюсь лечением таких общих супружеских проблем, как отсутствие полового влечения (алибидемия) и вагинизм, используя методы сексотерапии и основываясь на целостном подходе модели CİSED. Сексуальная терапия способствует сексуальному здоровью и счастью супружеских пар.

Как гинеколог, я оказываю услуги по лечению различных заболеваний, включая синдром поликистозных яичников, эндометриоз, шоколадную (эндометриодную) кисту, тесты на бесплодие, лечение бесплодия, ЭКО, проблемы при менопаузе, лечение кондилом, тесты и вакцинацию от ВПЧ, нарушения менструального цикла, методы контрацепции, гистероскопия, лапароскопия и многие другие.

Я выполняю ЭКО, помощь при родах и другие необходимые хирургические операции в больницах, с которыми заключены договора.

Ниже приведены некоторые мои научные статьи, относящиеся к области моей специализации и опубликованные в национальных и международных научных журналах.

Вы можете связаться со мной, чтобы получить информацию по любым вопросам, связанным женским здоровьем, и особенно по вопросам сексуальных расстройств и бесплодия.

 • Доцент док. Айла Учкую
 • Образование и опыт
 • Институт сексуального здоровья (CİSED),продвинутая образовательная программа в области сексуальной терапии
 • Институт сексуального здоровья (CİSED),образовательная программа в области психотерапии
 • Университет Анкары, программа по репродуктивной эндокринологии и бесплодию
 • Институт сексуального здоровья (CİSED),образовательная программа в области сексуальной терапии
 • Клиника акушерства и гинекологии при больнице Коньи, Университет Башкент
 • Программа реанимации новорожденных
 • Университет им. Неджметтина Эрбакана, программа базовой профессиональной подготовки
 • Университет Башкент, преподаватель, академическая программа
 • Университет им. Неджметтина Эрбакана, программа проблемно-ориентированного обучения
 • Университет Башкент, гинекология, преподаватель (доцент)
 • Университет Анкары, гинекологическое отделение (обучение по специальности)
 • Университет Акдениз, Анталья, медицинский факультет (врач)

Bilimsel Yayınlarım

 1. Ciftci FC, Ciftci O, Gullu H, Caliskan M, Uckuyu A, Ozcimen EE. Does mild preeclampsia cause arterial stiffness and ventricular remodeling through inflammation? Ginekol Pol. 2014 Dec;85(12):900-7.2.
 2. Ciftci FC, Caliskan M, Ciftci O, Gullu H, Uckuyu A, Toprak E, Yanik F. Impaired coronary microvascular function and increased intima-media thickness in preeclampsia. J Am Soc Hypertens. 2014 Nov;8(11):820-6. doi: 10.1016/j.jash.2014.08.012. Epub 2014 Aug 21.
 3. Ayla Üçkuyu, Erzat Toprak, Özgür Çiftci, Ceylan F Çiftci. The Fluctuation in the Heart Rate Variability Throughout Ovulation Induction Cycle: Is the Case Different in Polycystic Ovary Syndrome? Gynecol Obstet.2013,3:5.. Ceylan F Çiftci,
 4. Ayla Üçkuyu, Elif Karadeli, Erdem Turhan, Erzat Toprak, Emel E Özçimen. Phenotypic subgroups of polycystic ovary syndrome have different intra-renal resistance symptoms. Ginecol Pol. 2012 Dec;83(12):910-5..
 5. Ayla Üçkuyu, Ceylan F. Çiftci, Özgür Çiftci, Emel Ebru Özçimen, Erzat Toprak, Erdem Turhan. Effect of Ovulation Induction on QT dispersion in Electrocardiography. Turkish Journal of Medical Sciences. 2012;42(3):491-496.. 
 6. Ayla Üçkuyu, Ceylan F. Çiftci, Emel Ebru Özçimen, Özgür Çiftci, Erzat Toprak, Erdem Turhan. Effect of controlled ovarian hyperstimulation treatment on cardiac function. The Journal Reproductive Medicine. 2010;55:503-8.
 7. Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, Faika Ceylan Çiftci, Hulusi Bulent Zeyneloğlu. The effect of metformin treatment on ovarian stromal blood flow in women with polycystic ovary syndrome. Arch Gynecol Obstet. 2009Aug;280(2):263-9. Epub 2009 Jan
 8. Ayla Üçkuyu, Emel Ebru Özçimen, Faika Ceylan Sevinç, Hulusi Bülent Zeyneloğlu. Efficacy of vaginal misoprostol before hysteroscopy for cervical priming in patients who have undergone cesarean section and no vaginal deliveries. J Minim Invasive Gynecol. 2008 Jul-Aug;15(4):472-5..Emel Ebru Özçimen, Halil Kıyıcı,
 9. Ayla Üçkuyu, Filiz Fatma Yanık. Are CD57+ Natural Killer cells really important in early pregnancy failure? Arch Gynecol Obstet 2009 Apr;279(4):493-7. Epub 2008 Aug 8.
 10. Mesut Öktem, Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, İbrahim Esinler, Barış Pamuk,Nilüfer Bayraktar, Sevsen Kulaksızoğlu, Hulusi Bülent Zeyneloğlu. Polycystic ovary syndrome is associated with elevated plasma soluble CD40 ligand, a marker of coronary artery disease. Fertil Steril. 2008 Jun 11.
 11. Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, Faika Ceylan Sevinç, Filiz Fatma Yanık, Coşkun Bakar. Diagnosis of gestational diabetes mellitus by use of the homeostasis model assessment-insulin resistance index in the first trimester. Gynecol Endocrinol. 2008 Apr;24(4):224-9.
 12. Semra Topçu, Derya Tok, Mustafa Çalışkan, Emel Ebru Özçimen, Hakan Güllü, Ayla Üçkuyu, Doğan Erdoğan, Hulusi Zeyneloğlu, Haldun Müderrisoğlu. Metformin therapy improves coronary microvascular function in patients with polycystic ovary syndrome and insulin resistance. Clin Endocrinol (Oxf). 2006 Jul;65(1):75-80.
 13. Semra Topçu, Mustafa Çalışkan, Hakan Güllü, Emel Ebru Özçimen, Doğan Erdoğan, Ayla Üçkuyu, Hulusi Zeyneloğlu, Haldun Müderrisoğlu. Do women with polycystic ovary syndrome really have predisposition to atherosclerosis? Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2006 Apr;46(2):164-7.
 14. Semra Topçu, Mustafa Çalışkan, Emel Ebru Özçimen, Derya Tok, Ayla Üçkuyu, Doğan Erdoğan, Hakan Güllü, Aylin Yıldırır, Hulusi Zeyneloğlu, Haldun Müderrisoğlu. Do young women with polycystic ovary syndrome show early evidence of preclinical coronary artery disease? Hum Reprod. 2006 Apr;21(4):930-5. Epub 2005 Dec 22..
 15. Zerrin Yılmaz, Özge Özalp, Ebru Tarım, Ayla Üçkuyu, Vural Dağlı, Feride Şahin. Comparison of Conventional Cytogenetic and Fluorescence In Situ Hybridization Results of Prenatal Aneuploidy Screening. Turkish Journal of Medical Sciences 2007; 37 (2 ): 69-74.
 16. Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, Işık Üstüner, Filiz Fatma Yanık, Sevsen Kulaksızoğlu, Mesut Öktem, Derya Eroğlu, Esra Kuşçu. Helicobacter pylori positivity in patients with hyperemesis gravidarum. GORM 2006;12(3):165-8.
 17. Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, Serdar Kaya. Does the increase in body mass index cause more obstetric problems? Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi dergisi.2006;3(1):62-4.
 18. Ayla Üçkuyu, Emel Ebru Özçimen, Özlem Nisanoğlu, Candan Önal, Seval Akgün, Hulusi B. Zeyneloğlu. PCOS’lu hastalarda metformin tedavisinin insülin rezistansı üzerine etkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi. 2005;2(3):220-2.
 19. Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, Işık Üstüner, Eralp Başer, Mesut Öktem. Plasentanın çıkarılma şeklinin sezaryen anındaki kanamaya etkisi. TJOD Dergisi. 2005;2(3):178-80.
 20. Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, Gülhan Kanat Ünler, Hüseyin Savaş Göktürk, Uğur Yılmaz. Unusal presentation of liver dysfunction in the later stages of pregnancy. Turk J Gastroenterol. 2010 sep;21(3):327-9. 
 21. Ayla Üçkuyu, Emel Ebru Özçimen, Faika Sevinç Çiftçi. Unilateral congenital ovarian absence with twisted tube. J Minim Invasive Gynecol. 2009 Mar-Apr;16(2):126-7. 
 22. Ayla Üçkuyu, Emel Ebru Özçimen, Faika Sevinç Çiftçi. Unilateral congenital ovarian and partial tubal absence: Report of four cases with review of the literature. Fertil Steril. 2009 Mar;91(3):936.e5-8. Epub 2008 Nov 1. Review.
 23. Okan İstanbulluoğlu, Emel Ebru Özçimen, Bülent Öztürk, Ayla Üçkuyu, Tufan Çiçek, Murat Gönen. Bladder perforation related to intrauterine device. J Chin Med Assoc. 2008 Apr;71(4):207-9.
 24. Feride Şahin, Zerrin Yılmaz, Ayla Üçkuyu, Ömer Özalp, Ebru Tarım, Özgür Deren, Filiz Yanık. Prenatal diagnosis of mosaicism identified in amniotic fluid cell cultures. Genet Couns. 2006;17(3):341-8.
 25. Şehsuar Ertürk, Harun Akar, Ayla Üçkuyu, Gökhan Nergizoğlu, Kenan Keven, Sevcan Bakkaloğlu, Kenan Ateş, Neval Duman. Delivery of healthy infant during hemodialysis session. J Nephrol. 2000 Jan-Feb;13(1):75-7. 
 26. Ayla Üçkuyu, Erdem Turhan, Faika Ceylan Çiftçi, Hulusi Bülent Zeyneloğlu. Tekrarlayan torsiyonlarda cerrahi yaklaşımlar ve over rezervine etkileri, literatur ışığında olgu sunumu. J Turk Soc Obstet Gynecol. Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1 48-52.
 27. ErdemTurhan, Ayla Üçkuyu, Faika Ceylan Çiftçi, Erzat Toprak, Sevsen Kulaksızoğlu, Emel Ebru Özçimen. Nadir görülen bir konjenital anomali: iniensefali, literature ışığında olgu sunumu, Jinekeoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Dergisi. 2011, 30: 1231-1235.
 28. Ayla Üçkuyu, Faika Ceylan Çiftci, Erzat Toprak, Erdem Turhan, Emel Özçimen. Adneksal torsiyon deneyimlerimiz. Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi.2011;30.  
 29. Ayla Üçkuyu, Emel Ebru Özçimen, Faika Ceylan Sevinç Çiftci, Elif Karadeli, Erdal Karagülle.14.gebelik haftasında tesbit edilen kolon kaynaklı Krukenberg tümörü, devam eden gebelik. Türk Jinekolojik Onkoloji dergisi. 2008;4:21-6.
 30. Erdem Turhan, Ayla Üçkuyu, Emel Ebru Özçimen, Faika Ceylan Çiftci, Erzat Toprak. Postmenopozal adneksiyal kitlelerde düşük serum FSH düzeyleri granuloza hücreli tümörlere işaret edebilir: literatür ışığında iki olgunun değerlendirilmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji dergisi. 2010;1:19-22.
 31. Erzat Toprak, Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, Faika Ceylan Çiftci, Erdem Turhan. Pandemik İnfluenza A (H1N1) ve gebelik : olgu sunumu. Perinatoloji dergisi. 2010;18(1):16-9.
 32. M Okan İstanbulluoğlu, Emel Ebru Özçimen, Murat Gönen, Tufan Çiçek, Ayla Üçkuyu, Halil Kıyıcı. Yaşlı bir kadında işeme bozukluğuna ve böbrek yetmezliğine yol açan dev uretral karünkül ve genital prolapsus. Genel Tıp Dergisi 2010;20(1):23-5.
 33. Ayla Üçkuyu, Emel Ebru Özçimen, Işık Üstüner, İlker Kayhan, Hulusi Bülent Zeyneloğlu. Abdominal histerektomiyi takiben gelişen fallop tüp prolapsusu: olgu sunumu. Türkiye klinikleri Journalof Gynecology Obstetrics 2006;16:70-2.
 34. Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, Işık Üstüner, İlker Kayhan, Filiz Fatma Yanık. Antenatal diagnosis of cleft lip and palate by 2-d and 3-D ultrasound, case report and reviewof the literature. Türkiye klinikleri J Gynecol Obst 2006;16:98-101.
 35. Faika Ceylan Çiftçi, Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, Erzat Toprak, ErdemTurhan. "Nadir görülen bir konjenital anomali: iniensefali, literature ışığında olgu sunumu", Jinekeoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Dergisi. 2010;28:2052-2058.
 36. Erzat Toprak, Emel Ebru Özçimen, Ayla Üçkuyu, Faika Ceylan Çiftçi, ErdemTurhan, Birinci trimesterde fetal megasistitis: olgu sunumu. Jinekeoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Dergisi, 2011; 29:2065-67.
 37. S.Kulaksızoğlu, M.Kulaksızoğlu, A.Torun, E.Özçimen, A.Üçkuyu, C. Bakar, S. Türkoğlu, 34th FEBS Congress konferansı dahilinde "life’s molecular interactions" bildiri kitapçığındaki "Effect of gestational diabetes mellitus on triple marker test results", 117P8-257 pp., Prague, Czech Republic, July 2009.
 38. B.Pamuk, M.Kulaksizoglu, A.N.Torun, D.T.Ertuğrul, O.Ciftci, E.Ozcimen, A.Uckuyu, S.Kulaksizoglu, N.Bayraktar & N.Guvener Demirag, European Congress of Endocrinology 2007 konferansı dahilinde "Endocrine Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Asymmetric dimethylarginine levels and carotid intima media thickness in patients with polycystic ovary syndrome", 14P651 pp., Budapest, Hungary, Aprıl 2007
 39. A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, F.C.Sevinç, G.Çoban, H.B.Zeyneloğlu, 7th International Congress of the Turkish-German Gynecological Association konferansı dahilinde "Archives of Gynecology and Obstetrics" bildiri kitapçığındaki "Our results in hysteroscopic procedure: evoluation of 3 years", 275/113-4 pp., Antalya, Turkey, May 2007 
 40. A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, F.C.Sevinç, H.B.Zeyneloğlu, 7th International Congress of the Turkish-German Gynecological Association konferansı dahilinde "Archives of Gynecology and Obstetrics, Suplement1" bildiri kitapçığındaki "What is optimal timing misoprostol for cervical priming prior to first-trimester surgical abortion.", 275/116 pp., Antalya Turkey, May 2007.
 41. F.Şahin, Z.Yılmaz, A.Üçkuyu, Ö.Özalp, E.Tarım, F.Yanık, European Human Genetics Conference 2005 konferansı dahilinde "European Journal of Human Genetics" bildiri kitapçığındaki "Prenatal diagnosis of mosaicism identified in amniotic fluid cell cultures", 170-1 pp., Prague, Czech Republic, May 2005
 42. E.E.Özçimen, A.Üçkuyu, F.Yanık, E.Kuşçu, The 7th World Congress in Obstetrics Gynecology & Infertility konferansı dahilinde "The 7th World Congress in Obstetrics Gynecology & Infertility, Program & Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Umblical Cord Entanglement Causing Intrauterine Dead Fetus", A42 pp., Athens Greece, April 2005 
 43. A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, Ö.Nisanoğlu, F.Yanık, S.Akgün, E.Kuşçu, International Congress of the Turkish-German Gynecological Association konferansı dahilinde "Archives of Gynecology and Obstetrics" bildiri kitapçığındaki "Helicobacter Pylori Positivity In Patients With Hyperemesis Gravidarum", 271 pp., Antalya,Turkey, May 2005
 44. E.E.Özçimen, A.Üçkuyu, Ö.Nisanoğlu, S.Kaya, H.B.Zeyneloğlu, The 7th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology & Infertility konferansı dahilinde "The 7th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology & Infertility" bildiri kitapçığındaki "Does the Increase In Body Mass Index Cause More Obstetric Problems?", A42 pp., Athens, Greece, Aprıl 2005 
 45. A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, Ö.Nisanoğlu, C.Önal, H.B.Zeyneloğlu, S.Akgün, International Congress of the Turkish-German Gynecological Association konferansı dahilinde "Archives of Gynecology and Obstetrics" bildiri kitapçığındaki "The Effect of Metformin Therapy On Insulin Resistance In Patients With Policystic Ovary Syndrome", 271 pp., Antalya, Turkey, May 2005
 46. E.E.Özçimen, M.O. İstanbulluoğlu, A.Üçkuyu, T.Çiçek, F.C.Sevinç., The 9th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility konferansı dahilinde "The 9th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility, Program&Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Giant Urethral Caruncle and Genital Prolapsus causing renal insufficiency in an old womwn: a case report", A34 pp., Barcelona, İspanya, Mart 2007. 
 47. A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, F.C.Sevinç Çiftci, E.Karadeli, E.Karagülle., 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "14.gebelik haftasında tesbit edilen kolon kaynaklı Krukenberg tümörü, devam eden gebelik", 56 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010
 48. E.Turhan, A.Üçkuyu, E.E.Özçimen, E.Toprak, F.C.Çiftci, H.Kıyıcı, 8. TJOD Kongresi konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik derneği dergisi. 2010 Kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Postmenopozal dönemde adneksiyal kitleye yaklaşımda, düşük serum Foliküler Stimulan Hormon seviyesi ile overin granuloza hücreli tümörünün tanısı: olgu sunumu", 33 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010
 49. E.Toprak, E.E.Özçimen, A.Üçkuyu, F.C.Çiftci, E.Turhan,, 8. TJOD Kongresi konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik derneği dergisi. 2010 Kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Pandemik İnfluenza A (H1N1) virus enfeksiyonu ve gebelik", 39 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010
 50.  E.Karadeli, E.M.Kayahan Ulu, A.Üçkuyu, 3.Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi konferansı dahilinde "Türk Magnetik Rezonans Derneği Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Erken Gebelik Boyunca Bilateral Adneksiyel Kitleler: Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Ultrasonografi Bulguları", 46pp pp., Ankara,Türkiye, May 2008
 51. E.Karadeli, E.M.Kayahan Ulu, A.Üçkuyu, E.Özçimen, 31.Ulusal Radyoloji Kongresi konferansı dahilinde "31.Ulusal Radyoloji Kongresi kongre kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Polikistik Over Sendromlu Üreme Çağındaki Kadınlarda Renal Biyometri ve Renal Doppler", 357 pp., Antalya Türkiye, Kasım 2007
 52. E.E.Özçimen, H.Kıyıcı, A.Üçkuyu, C.Akyürek, 6. Ulusal Jinekeloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği dergisi 2008 kongre özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Uterusun kotiledonoid tip liyomyomu: Olgu sunumu ve literatür ışığında tartışılması", 26 pp., Antalya Türkiye, Mart 2008
 53. Z.Yılmaz, Ö.Özalp, E.Tarım, A.Üçkuyu, V.Dağlı, F.İ.Şahin, 7. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Anöploidi taramasında konvansiyonel sitogenetik ve floresan in situ hibridizasyon bulgularının karşılaştırılması", 135 pp., Kayseri Türkiye, Mayıs 2006
 54. S.Topçu, M.Çalışkan, E.E.Özçimen, A.Üçkuyu, H.B.Zeyneloğlu, H.Müderrisoğlu, 5. Ulusal Jinekeloji ve Obsterik Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Koroner Mikrovasküler Fonksiyon Üzerine Metformin Tedavisinin Etkisi", 9 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2006
 55. E.E.Özçimen, A.Üçkuyu, A.S.Gürbüz, N.Özçimen, O.Balcı, F.F.Yanık, 5. Ulusal Jinekeloji ve Obsterik Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Thanatophoric Displasia: Olgu sunumu", 47 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2006
 56. Ayçağ Yorgancı, Ayla Üçkuyu, Fırat Ortaç. Bir olgu nedeniyle uterin anomaliler ve endometriyal kanser. FİGO Jinekoloji ve obstetrik kongresi. 2-5 Nisan 1997:42.
 57. Ayçağ Yorgancı, Ayla Üçkuyu, Fırat Ortaç. Kadın genital traktüs verrüköz karsinomu: olgu sunumu. FİGO Jinekoloji ve obstetrik kongresi. 2-5 Nisan 1997:42.

Üye olunan mesleki dernekler:

Türk Tabibleri Birliği, Türk Jinekolojik Obstetrik Derneği, TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, Türk Jinekelojik Endoskopi Derneği.

Sertifikalar:

CİSED Cinsel Terapi Eğitimi Sertifikası, CİSED İleri Düzey Cinsel Terapi Eğitimi Sertifikası, Eğitici Eğitimi sertifikası, Probleme Dayalı Öğrenim sertifikası, Neonatal Resusitasyon sertifikası.

 
Doç. Dr. Ayla Üçkuyu Soru ve Randevu Formu
 • Altınkum Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 165/4 Konyaaltı Antalya
 • Whatsapp +90530 066 20 90
 • E-Posta: info[at]aylauckuyu.com
  www.aylauckuyu.com